ERASMUS+/Sepie - CIRO Project


The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Creative Commons Licence Erasmus+ DEAFMEDIA by CNSE is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

    Available courses

    The web platform is a useful tool for participants and also for other people. This Web Platform contains the audiovisual material and the recordings of the training sessions, it allows professionals and other personnel from different countries to have access to the results and products of the project whose intention is to disseminate and exchange best practices. Therefore, these instruments can be useful for acquiring key skills in learning and training. VIDEO, TRAINING and the WEB can help store high-quality teaching materials that allow you to acquire the necessary skills.

    La Plataforma Web es una herramienta útil para los participantes y también para otras personas. Esta Plataforma Web contiene el material audiovisual y las grabaciones de las sesiones de formación, permite a los profesionales y demás personal de diferentes países acceder a los resultados y productos del proyecto cuya intención es difundir e intercambiar las mejores prácticas. Por lo tanto, estos instrumentos pueden ser útiles para adquirir competencias clave en materia de aprendizaje y formación. El VÍDEO, la FORMACIÓN y la WEB pueden ayudar a almacenar materiales didácticos de alta calidad que permitan adquirir las competencias necesarias.

    Web platforma je koristan alat za sudionike, ali i za druge ljude. Ova web platforma sadrži audiovizualni materijal i snimke treninga, omogućuje stručnjacima i drugom osoblju iz različitih zemalja pristup rezultatima i proizvodima projekta čija je namjera širenje i razmjena najboljih praksi. Stoga ovi instrumenti mogu biti korisni za stjecanje ključnih vještina u učenju i obuci. VIDEO, OBUKA i WEB mogu pomoći u pohranjivanju visokokvalitetnih nastavnih materijala koji vam omogućuju stjecanje potrebnih vještina.

    Interneto platforma yra naudinga priemonė dalyviams ir kitiems žmonėms. Šioje interneto platformoje pateikiama audiovizualinė medžiaga ir mokymų įrašų medžiaga, joje specialistai ir kiti darbuotojai iš įvairių šalių gali susipažinti su projekto, kurio tikslas - skleisti gerąją patirtį ir ja keistis, rezultatais ir produktais. Todėl šios priemonės gali būti naudingos įgyjant pagrindinius mokymosi ir mokymo įgūdžius. VIDEO, MOKYMAS ir WEB gali padėti saugoti aukštos kokybės mokomąją medžiagą, kuri leidžia įgyti reikiamų įgūdžių.