Web platforma je koristan alat za sudionike, ali i za druge ljude. Ova web platforma sadrži audiovizualni materijal i snimke treninga, omogućuje stručnjacima i drugom osoblju iz različitih zemalja pristup rezultatima i proizvodima projekta čija je namjera širenje i razmjena najboljih praksi. Stoga ovi instrumenti mogu biti korisni za stjecanje ključnih vještina u učenju i obuci. VIDEO, OBUKA i WEB mogu pomoći u pohranjivanju visokokvalitetnih nastavnih materijala koji vam omogućuju stjecanje potrebnih vještina.