Interneto platforma yra naudinga priemonė dalyviams ir kitiems žmonėms. Šioje interneto platformoje pateikiama audiovizualinė medžiaga ir mokymų įrašų medžiaga, joje specialistai ir kiti darbuotojai iš įvairių šalių gali susipažinti su projekto, kurio tikslas - skleisti gerąją patirtį ir ja keistis, rezultatais ir produktais. Todėl šios priemonės gali būti naudingos įgyjant pagrindinius mokymosi ir mokymo įgūdžius. VIDEO, MOKYMAS ir WEB gali padėti saugoti aukštos kokybės mokomąją medžiagą, kuri leidžia įgyti reikiamų įgūdžių.